تاریخ : 12 مهر 91
نویسنده : موسوی
 
Gian J. Quasar
افرادی کاملا غیر مرتبط به هم، مشاهدات مشابهی دارند و همیشه هم در ارتباط با پدیده الکترومغناطیس بوده، عموما درگیر با ابر یا مه‌ای غیر قابل توضیح. این پدیده موجب می شود که «یو.اف.او» قابل دیدن یا غیر قابل دیدن شود در بُعد ما.

David Childress
کاملا ممکن هست که «مثلث برمودا» دقیقا یک چنین مدخل درون بُعدی باشد که توسط خارجیها مورد استفاده قرار میگیرد.

با گزارشهایی از پدیدار شدن «یو.اف.او»ها و ناپدید شدن کشتیها و هواپیماها، برخی معتقدند که «مثلث برمودا» یک مَعبر است که در هر دو جهت کار میکند. بنابراین همانطور که نظریه‌پردازان «فضانوردان باستانی» میگویند، ممکن است که میهمانان فرازمینی از آنها استفاده کرده باشند، از دوران باستان تا کنون، تا به اینجا برسند، آیا ممکن است که روزی ما هم از این میانبر استفاده کنیم، تا به دیدار آنها برویم؟ و اگر حقیقتا این یک معبر است در آبهای آزاد «مثلث برمودا»، آیا ممکن است نمونه دیگری از آن هم، روی خشکی باشد؟
چهارصد مایلی جنوب «اِل پَسو»، تگزاس؛ در شمال «مکزیکو»، منطقه‌ای دور افتاده، ناهموار، از بیابانی مرتفع، گسترده است. این منطقه، در نزدیکی شهر «سه بایوس» واقع شده (تصویر 15) و محلیها آن را «زونا دل سیلِنسیو» یا «حوزه سکوت» نام گذاشته‌اند (تصویر 16). اینجا مرکز برخی از عجیبترین پدیده‌هاییست که تاکنون بر روی زمین تجربه شده است.

Giorgio A. Tsoukalos
هیچ چیزی در آنجا کار نمیکند. اگر با تلفن همراهتان باشید، تلفن از کار می‌افتد. اگر با یک رادیو باشید، از کار می‌افتد. اگر با قطب نما بروید، عقربه‌ها فقط دور خودشان میچرخند.

David Childress
اینجا کاملا غریب هست، سنگهای عجیب در همه جا پراکنده‌اند. حیوانات عجیب جهش یافته‌ای را میبینید که در این بیابان زندگی میکنند. یک حس خارش عجیبی را وقتی که آنجا هستید، حس میکنید (تصویر 17).

«حوزه سکوت» اولین بار در دهه 1930 توسط «فرنسیسکو سرابیا»، (تصویر 18) یک خلبان مکزیکی شناسایی شد که میگفت رادیوی او به شکلی اسرارآمیز، وقتی که در پرواز بر فراز این منطقه بوده از کار افتاده است.

 تصویر 15

 تصویر 16

 تصویر 17

 تصویر 18


Ruben Uriarte
به آن می گویند «مثلث برمودای مکزیکی». دقیقا روی همان خط -- 28 و 26 -- واقع شده و در نهایت، در خطی مستقیم، به اهرام مصر متصل هست (تصویر 19). در همان محدوده قطر دایره زمین، و به نظر میرسد که نوعی ارتباط بین این منطقه و پدیده‌های نامتعارفی که در خلال این بخشهای مختلف از دنیا رخ میدهد وجود دارد.

Sara Seager, PH.D
به عنوان دانشمند، شما آموزش داده میشوید تا شک کنید، شاید هم شما اصلا اینطور به دنیا آمده باشید. ولی ما واقعا هیچ چیزی را باور نمیکنیم. هیچ چیزی اثبات نشده، تا وقتی که در واقع، شواهدی برای آن داشته باشید. اما من میتوانم بگویم که محور مغناطیس زمین، از سطح زمین در حد چند درصد عبور میکند.

یکی از عجیبترین اتفاقات در رابطه با «نقطه سکوت»، در یازدهم جولای 1970، اتفاق افتاد. وقتی که نیروی هوایی آمریکا یک موشک «آتینا» را از پایگاه ارتشی واقع در رود «گرین» در «یوتا» رها کرد (تصویر 20). برنامه‌ریزی شده بود تا موشک هفتصد مایل دورتر فرود بیاید؛ در منطقه موشکی «شنهای سفید» در «نیومکزیکو» (تصویر 21). اما به دلیلی غیر قابل توضیح، موشک «آتینا»، تا صدها مایل دورتر از منطقه «شنهای سفید» به راه خود ادامه داد و به سوی «حوزه سکوت» رفت (تصویر 22).

 تصویر 19

 تصویر 20

 تصویر 21

 تصویر 22


Michael Bara
نه تنها از کنترل خارج شد و بسیار فراتر از نقطه پرتاب رفت، بلکه انگار که برداشته شد، یا افتاد و یا قاپیده شد و یا به درون آن منطقه کشیده شد. حتی سخنگوی «نَسا» معتقد بود که این خیلی عجیب بود. درست مثل اینکه موشک به این منطقه کشیده شد. و نهایتا هم به زمین برخورد کرد و به تکه‌های ریزی متلاشی شد.

اما برخی دیگر میگویند که این موشک، تنها چیزی نیست که به شکلی اسرارآمیز به داخل «حوزه سکوت» کشیده شده است. نظریه‌پردازان «غریبه‌های باستانی» معتقدند که شماری غیر متعارف از شهاب سنگها به اینجا برخورد کرده‌اند.

David Childress
شواهد اینطور نشان میدهند که «حوزه سکوت»، نقطه‌ای قدرتمند از انرژی گردابیست که دقیقا شهاب سنگها و همینطور، سایر اجرام سماوی را، درست به درون این منطقه کوچک در شمال مکزیکو میمکد.

Logan Hawkes
سطح بالایی از مغناطیس در این منطقه وجود دارد. این با علم اثبات شده. ما میدانیم که یک اثر مغناطیسی در سرتاسر این منطقه وجود دارد. آیا به اندازه کافی قدرتمند هست برای کشیدن اجرام بزرگی مثل شهاب سنگها؟ من فکر میکنم ما نیازمند جستجوی بیشتری هستیم. ولی فکر هم نمیکنم که جستجوها هنوز هم تمام شده باشند.

سه هزار سال پیش، تمدن «آناسازی» در منطقه‌ای به سوی شمال شکل گرفت، (تصویر 23) در منطقه‌ای در جنوب غرب آمریکا. «آناسازی» یعنی: «باستانیان» (تصویر 24). و این مردم، نگاه دقیقی به ستاره‌ها داشته‌اند. دانشمندان برآورد کرده‌اند که در 1054 پس از میلاد، انفجار یک ابر اختر از زمین مشاهده شده است (تصویر 25). بسیاری معتقدند که اولین نقاشیهای شناخته شده از این اتفاق، در غار نوشته‌های «آناسازی» پیدا شده است (تصویر 26).

 تصویر 23

 تصویر 24

 تصویر 25

 تصویر 26


در جنوب «حوزه سکوت»، (تصویر 27) تمدنهای دیگری شامل «مایا»ها (تصویر 28) نیز بر اساس داشته‌ها، واجد جزئیات علمی غافلگیر کننده‌ای از اتفاقات آسمانی مشابهی بوده‌اند. آیا ممکن است که هر دو فرهنگ، به شکلی اطلاعاتشان را مبادله کرده باشند؟ (تصویر 29 و 30)

 تصویر 27

 تصویر 28

 تصویر 29

 تصویر 30


Logan Hawkes
این دو فرهنگ هزاران مایل با هم فاصله دارند اما هر دو، یعنی «آناسازی» شمال و «مزوآمریکن»های جنوب «حوزه سکوت» را پیدا کرده‌اند و از آن به عنوان نقطه تلاقی دو فرهنگ، استفاده کرده‌اند. میتوانید تصور کنید که شما در کار مطالعه ستاره‌ها و صور فلکی در هنگام شب باشید. واضح است که یکی از چیزهایی که خواهید دید، این شهاب سنگهایی است که از آسمان عبور میکنند. اگر پاسخ شما از آسمان بیاید، شما احتمالا این شهاب سنگها را دنبال خواهید کرد و درخواهید یافت که به کجا میرسند. و به نظر میرسد که احتمالا آنها آنچه را که در جستجویش بوده‌اند در همین «حوزه سکوت» پیدا کرده‌اند.

اما چه ارتباطات دیگری بین این دو فرهنگ وجود دارد؟ و آیا این ارتباطات، منشائی آسمانی دارند؟ (تصویر 31)

Logan Hawkes
اگر ما به گذشته و به باورهای باستانی «آناسازی» و «مزوآمریکن»های جنوبی دقت کنیم، (تصویر 32) میبینیم که باور عمیقی به آسمانیها داشته‌اند. میهمانانی از آسمان (تصویر 33). اگر این میهمانها از آسمان آمده‌اند، که بوده‌اند؟ (تصویر 34)

Jason Martell
و تشابهات بین موجوداتی که درباره آنها گفته شده، حاکی از آنست که قد بلند، رنگ پریده و لاغر بوده‌اند، با موهای سفید، که هیچ ربطی به پوست تیره و موهای تیره مردمی که در منطقه میبینید، ندارد؛ (تصویر 35) اما با بسیاری از توصیفات آمریکای جنوبی از خدایانشان، همنواست (تصویر 36).

 تصویر 31

 تصویر 32

 تصویر 33

 تصویر 34

 تصویر 35

 تصویر 36
صفحه قبل  ادامه مطلب در صفحه بعد  صفحه بعدadsموضوعات مرتبط: بیگانگان باستانی: فصل 2 - قسمت 1 ,
آخرین مطالب
:: هیتلر خودکشی نکرد (لینک اسناد سازمان سیا در کانال آپارات موجود است)
|ویدیوها|

  

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات