تاریخ : 24 شهریور 96
نویسنده : موسوی

تصویر کتاب گیتا (بهگود گیتا) سرود خدایان


کتاب گیتا

بهگود گیتا
سرود خدایاندانلود


:: مشخصات كتاب
نام کتاب: گیتا (بهگود گیتا) سرود خدایان
ترجمه: محمد علی موحد
زبان کتاب: فارسی
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 216 صفحه
حجم فایل: 5.3 مگابایت


فهرست
مقدمه مترجم
زمینه‌ی داستان و چگونگی گردآوری گیتا
زمینه‌ی فکری گیتا
معتقدات ودایی - اوپانیشادها - ایشورا - پروشا و پراکریتی - اجزای عالم مادی - مایا - تناسخ - کمال مطلوب - یوگا - راه علم - ریاضتهای شاق و یوگای گیتا - راه عمل - راه عشق
1. اندوه ارجونا
2. مکتب سانکهیا و طریق یوگا
3. راه عمل
4. راه علم
5. راه ترک
6. در مراقبه
7. خدا و جهان
8. جلال لایزال
9. راز رازها
10. ظهورات حق
11. حدیث تجلی
12. طریق محبت
13. کشت و دانای کشت