تاریخ : 3 تیر 91
نویسنده : موسوی

آیا «نامو» یک شخص حقیقی بوده است؟ برخی هستند که تشابهات مبهمی بین افسانه «دوگان»ها و داستان رازگونه فرعون «آخناتن» میبینند (تصویر 93). «اخناتن» معتقد بود که او مستقیما از سوی خدای خورشید «آتن» فرستاده شده است. گفته شده که «نامو» توسط خدای آسمان «آما» آفریده شده است (تصویر 94). آیا این تنها یک تصادف است که هر دو فرهنگ با وجود هزاران مایل فاصله، اسطوره‌ای دارند از موجودی که از آسمان آمده است؟ و «نامو» و «آخناتن» هر دو جمجمه‌ای کشیده دارند؟ آیا ممکن است  که این افسانه‌ها بر اساس اتفاقات واقعی باشد؟

Peter Fiebag
«دوگان»ها ساکن فلات مرکزی منطقه «باندیاگارا» هستند. دانش آنها قرنها قدمت دارد و کشیش آنها این دانش را تنها با معدودی از منتخبین در میان میگذارد (تصویر 95 و 96). در 1920، دانشمند مردم‌شناس فرانسوی «گریال» و دانشمند نژادشناسی «دیِترل» (تصویر 97)، به دیدار قبیله رفتند و از آنها دعوت به عمل آمد تا در اسرار شریک شوند.

اما یک راز باقی ماند: «دوگان»ها (تصویر 98 و 99) گفتند که خدای آنها «آما» از ستاره‌ای معین در منظومه شعرای یمانی آمده (تصویر 100)، همان جایی که مصریان باستان معتقدند خدایشان «اوزیریس» در آنجا متولد شده است. ستاره‌ای که ستاره‌شناسان امروزی آن را «شباهنگ - ب» میخوانند، دوگانها آن را «پوتولو» مینامند. اما نکته گیج کننده این است که این ستاره در فاصله‌ای بسیار دور از زمین قرار دارد. دیدن آن با چشم غیرمسلح غیر ممکن است.

تصویر 93

 تصویر 94

 تصویر 95

 تصویر 96

 تصویر 97

 تصویر 98

 تصویر 99

 تصویر 100


Robert Bauval
باید بگویم که من بسیار شیفته این ماجرا شدم. منظورم این است که «دوگان»ها قاعدتا نباید از وجود این ستاره با خبر باشند. «شباهنگ» دومین ستاره نزدیک به ما در منظومه خورشیدیست. هشت سال نوری با ما فاصله دارد. در واقع، با تلسکوپ استاندارد هم قابل دیدن نیست. اولین باری که دقیقا دیده شد و از آن تصویر برداری شد، در 1970 بود.

Giorgio A. Tsoukalos
دانش مدرن ثابت کرده که «شباهنگ - ب» واقعا وجود دارد. اما مسئله این است که «دوگان»ها (تصویر 101) قبل از این اکتشاف در باره آن میدانسته‌اند. این  خیلی غریب است.

اندازه‌گیریهای انجام شده توسط تلسکوپ «هابِل» در 2003 ثابت کرد که «شباهنگ - ب» همان است که به نام «کوتوله سفید» میشناسیم (تصویر 102). ستاره‌ای با چگالی بسیار سنگین. با وجود اینکه از نظر اندازه از زمین کوچکتر است، برآورد شده است که وزن آن 8 برابر وزن خورشید ماست. اما «دوگان»ها چگونه به دانش ستاره‌شناسی باستان که به نظر میرسد پیشرفته‌تر از دانش مدرن است، دسترسی داشته‌اند؟

Sara Seager, PH.D
معما این است که چگونه این داستان در طی نسلها دست به دست گشته؟ در حالیکه این داستان از زمانی پیش از اینکه ستاره‌شناسان بدانند که ستاره همجواری با «شباهنگ» وجود دارد که با چشم غیر مسلح دیده نمیشود؟

Peter Fiebag
این سمبل «دوگان»هاست برای «شباهنگ» (تصویر 103). وقتی آنرا میچرخانید میتوانید مدار آن را که در حول محور مرکزی، به وسیله «شباهنگ - آ» ایجاد میشود، ببینید (تصویر 104). «شباهنگ - ب» به دور آن میچرخد، بنابراین میبینیم که این یک سیستم دایره‌ای است. این سمبل عملا یک مدل ستاره‌شناسی است که «دوگان»ها نمیتوانسته‌اند اختراع کنند، چون فقط «شباهنگ - آ» قابل دیدن است و «شباهنگ - ب» و «شباهنگ - ث» قابل دیدن نیستند. اما به هر حال روش تشریح مدار کاملا صحیح است. یک نتیجه‌گیری میتواند این باشد که خدای آنها «نامو» که این دانش را برایشان آورده، میتوانسته یک موجود فضایی هوشمند بوده باشد.

 تصویر 101

 تصویر 102

 تصویر 103

 تصویر 104


از اوایل قرن بیستم، این قبیله به صورت منظم توسط مردم‌شناسان مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت. این مسئله، بسیاری از مورخین را واداشت تا ادعا کنند «دوگان»ها (تصویر 105) حتما دانش ستاره‌شناسی را از غرب آموخته‌اند.

Robert R. Cargill, PH.D
اساطیر «دوگان» از قبل جریان خود را داشت، وقتی علم چیزی را تایید کرد که «دوگان»ها از دوران باستان میدانستند! ممکن است تنها تصادفی ظریف باشد و یا تلفیق دو عبارت،که آنها هم شنیده‌اند، چون این یک فرهنگ سینه به سینه است و اسطوره کاملا روان و سیال است. آنها چیزی در باره ستاره‌ای که به ستاره‌ای دیگر مربوط است شنیده‌اند و فقط در اساطیرشان آنرا ترسیم کرده‌اند. در مذهبشان ترسیمش کرده‌اند. بعد وقتی گزارشگرانی به دنبال آن از راه رسیدند و گفتند: شما «به چه چیزی اعتقاد دارید»؟ آنها هم جواب دادند: بله ما از میلیونها سال پیش این را میدانستیم (تصویر 106).

Giorgio A. Tsoukalos
وقتی منتقدین میگویند که این دانش از تکنولوژی مدرن به آنها رسیده، کاملا غلط است، چون ما میدانیم که این قصه به صدها سال پیش از اینکه نژادشناسان مدرن حتی توانسته باشند به اینجا برسند، بر میگردد (تصویر 107).

Peter Fiebag
اگر هیچ راهی برای اثبات صحیح بودن همه این اطلاعات، که شامل آن بخش که هنوز هم تحت مطالعه ستاره‌شناسان است وجود داشته باشد به معنی آن است که زمین در عهد عتیق، میمانانی از فضاهای خارج داشته است.

Robert Bauval
حتی اگر آنها این دانش را به ارث برده باشند، باز هم سوال این است که: از کجا؟ از تمدنهای پیش از خود؟ یا از تمدن موجودات فضایی؟ یا اینکه فقط تصادفی آن را کسب کردند؟ از نظر من، این یک تصادف نیست.

اگر مردم «دوگان» واقعا به این دانش پیشرفته ستاره‌شناسی دسترسی داشته‌اند، آیا افسانه‌های آنها براساس اتفاقات حقیقی بنا شده است؟ «مصریان باستان» (تصویر 108) و «دوگان»ها (تصویر 109) در باور خدایان یا موجودات اسطوره‌ای آسمان، تنها بوده‌اند. آیا توضیحات مشابهی در باره اساطیری مشابه در فرهنگهای دیگر دنیا (تصویر 110) هم وجود دارد؟ و چه چیزی را از هویت این میهمانان آشکار میکند؟ احتمال دارد که پاسخ ما نه در آفریقا، بلکه همینجا در تنگه‌های جنوب غرب آمریکا یافت شود. در 30 مایلی «گَلوپ» در نیومکزیکو دهکده سرخپوستی «زونی» قرار گرفته است (تصویر 111 و 112). پناهگاهی از خرابه‌هایی مرتفع. این شهر خشتی، ماوای سرخپوستان «زونی» است؛ یکی از قدیمیترین قبایل بومی در شمال آمریکا. آنها این زمین را از 2000 سال پیش به ارث برده‌اند و از اسرار آن حتی برای مدت طولانیتری مراقبت کرده‌اند (تصویر 113 و 114).

تصویر 105

 تصویر 106

 تصویر 107

 تصویر 108

 تصویر 109

 تصویر 110

 تصویر 111

 تصویر 112

 تصویر 113

 تصویر 114


 Chris O’Brien
«زونی» جامعه بسیار جالبی است که از معدود فرهنگهایی است که هنوز برای بقیه مردم دنیا، دانش ستاره‌شناسی سنتی آنها باز نشده است. بیشتر این گونه اطلاعات توسط خود بومیها حفظ میشود و برای من خیلی جالب است چون در حال حاضر در دوره زمانی به سر میبریم که در حال یادگیری بیشتر و بیشتر در باره علم ستارگان هستیم.

بیشتر تاریخ مردم «زونی» در صخره‌های بیابان «نیومکزیکو» نقش شده است. شیخ قبیله «کلیفرد ماهودی» و یک باستانشناس به نام «دن سیمپلیسیو» اسرار «زونی»ها را مستقیما مورد مطالعه قرار دادند. آنها داستانهایی را جمع آوری کردند که نسل به نسل گشته است و ریشه در این باور دارد که پدیدآورندگان قبیله و نگاهبانانشان، موجوداتی فوق‌طبیعی آسمانی هستند (تصویر 115 تا 118).

 تصویر 115

 تصویر 116

 تصویر 117

 تصویر 118
صفحه قبل  ادامه مطلب در صفحه بعد  صفحه بعدadsموضوعات مرتبط: بیگانگان باستانی: فصل 1 - قسمت 2 ,
 

 


آخرین مطالب
:: هیتلر خودکشی نکرد (لینک اسناد سازمان سیا در کانال آپارات موجود است)
|ویدیوها|

  

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic