تاریخ : 3 تیر 91
نویسنده : موسوی

آیا «نامو» یک شخص حقیقی بوده است؟ برخی هستند که تشابهات مبهمی بین افسانه «دوگان»ها و داستان رازگونه فرعون «آخناتن» میبینند (تصویر 93). «اخناتن» معتقد بود که او مستقیما از سوی خدای خورشید «آتن» فرستاده شده است. گفته شده که «نامو» توسط خدای آسمان «آما» آفریده شده است (تصویر 94). آیا این تنها یک تصادف است که هر دو فرهنگ با وجود هزاران مایل فاصله، اسطوره‌ای دارند از موجودی که از آسمان آمده است؟ و «نامو» و «آخناتن» هر دو جمجمه‌ای کشیده دارند؟ آیا ممکن است  که این افسانه‌ها بر اساس اتفاقات واقعی باشد؟

Peter Fiebag
«دوگان»ها ساکن فلات مرکزی منطقه «باندیاگارا» هستند. دانش آنها قرنها قدمت دارد و کشیش آنها این دانش را تنها با معدودی از منتخبین در میان میگذارد (تصویر 95 و 96). در 1920، دانشمند مردم‌شناس فرانسوی «گریال» و دانشمند نژادشناسی «دیِترل» (تصویر 97)، به دیدار قبیله رفتند و از آنها دعوت به عمل آمد تا در اسرار شریک شوند.

اما یک راز باقی ماند: «دوگان»ها (تصویر 98 و 99) گفتند که خدای آنها «آما» از ستاره‌ای معین در منظومه شعرای یمانی آمده (تصویر 100)، همان جایی که مصریان باستان معتقدند خدایشان «اوزیریس» در آنجا متولد شده است. ستاره‌ای که ستاره‌شناسان امروزی آن را «شباهنگ - ب» میخوانند، دوگانها آن را «پوتولو» مینامند. اما نکته گیج کننده این است که این ستاره در فاصله‌ای بسیار دور از زمین قرار دارد. دیدن آن با چشم غیرمسلح غیر ممکن است.

تصویر 93

 تصویر 94

 تصویر 95

 تصویر 96

 تصویر 97

 تصویر 98

 تصویر 99

 تصویر