تاریخ : 1 تیر 91
نویسنده : موسوی

Giorgio A. Tsoukalos
ما باید یادمان باشد که پیشینیانمان بسیار هوشمند بوده‌اند. اما به هر حال چهارچوب تکنولوژی مرجع آنها با چهارچوب تکنولوژی ما متفاوت بوده است. بنابراین آنها فرهنگ لغتی که بتوانند به وسیله آن چیزهای به خصوصی را که دیده‌اند توصیف کنند، نداشته‌اند. پس چه کردند؟ از لغاتی استفاده کردند که در زمان خودشان برای آنها آشنا بوده. پس تلاش کرده‌اند تا هر چه را که شاهدش بوده‌اند را به بهترین شکلی که میتوانسته‌اند با فرهنگ گفتار خود تشریح کنند.

در چین باستان نیز باورهایی وجود دارد که در افسانه‌های مصری، بومیان آمریکا و دوگان‌های آفریقا هم دیده میشود. افسانه‌هایی که از ورود بیگانگان از ستاره‌ها میگویند. بر اساس اساطیر چین، که به 3000 سال پیش از میلاد باز میگردد، وقتی خدایی به نام «هوانگ دی» متولد شد، درخششی از ستاره بزرگ «چی» مشاهده شد (تصویر 145). «هوانگ دی» پس از آن از شکم یک اژدها که نفسی آتشین داشت به دنیا آمد تا اولین امپراطور چین بشود (تصویر 146).

 تصویر 145

 تصویر 146


Jonathan Young, PH.D
منشاء چینیهای «هان»، با داستانی از یک «خدا» که با یکدلی فرود آمد آغاز میشود. مردمی که در فقر و فلاکت در سرزمینی بسیار زیبا و ثروتمند زندگی میکنند، در دره‌هایی عمیق، اما همه در رنج. دلش به رحم آمد و تصمیم گرفت فرود بیاید.

Giorgio A. Tsoukalos
«هوانگ دی» به زمین آمد و با یک اژدهای پرنده! او قدرت پرواز داشته. «هوانگ دی» میتوانسته در یک ثانیه، هر جا که بخواهد باشد و او معمولا اینکار را با اژدهای خود و پرواز به نقطه‌ای انجام میداد.

Jonathan Young, PH.D
حالا این انرژی پاک، یک انسان و رهبری توانا شده. امپراطور زرد که فرمان م