تاریخ : 14 تیر 91
نویسنده : موسوی

افسانه‌های قومی بومیان آمریکایی این موجوداتی را که از آسمانها آمدند، تا زنان زمین را بارور کنند، مردمی از ستاره‌ها میدانند (تصویر 153).

Nancy Red Star
ستاره‌ای‌ها، موجوداتی از فضا هستند. آنها از این... زمین نیستند. آنها میهمان بوده‌اند. آنها پیشینیانی از ستاره‌های دیگرند (تصویر 154).

Thomas E. Bullard, PH.D
یک معامله اساسی بین آنها اتفاق افتاده. مثلا بعضی از قصه‌ها از شوهران ستاره‌ای بومیان آمریکایی حکایت میکند. زنانی بوده‌اند که شبها بیرون میخوابیده‌اند و به ستاره‌ها نگاه میکرده‌اند و با خود فکر میکردند که چه زیبا خواهد بود که بتوان به آن بالا سفر کرد. و این زنان، صبح، خود را در بهشت یافته‌اند. موجودات فوق طبیعی را ملاقات کرده‌اند (تصویر 155) که با ستاره مورد نظر آنها نسبت داشته و این زنان عروس یک همسر ستاره‌ای شده‌اند.

بر اساس اسطوره‌شناسی بومیان آمریکایی، عروسان این موجودات غریبه، فرزندانی از ستاره‌ها به دنیا آورده‌اند. آنها توسط مادر خود بزرگ میشدند تا اینکه به سن شش سالگی میرسیدند، که در این زمان میرفتند تا با پدر ستاره‌ای خود زندگی کنند. روایات مشابهی از مواجهه‌ای صمیمی بین موجودات الهی و انسان در متون عبری و یهودی - مسیحی یافت میشود که آنها را «جعلیات نامه» و یا «اسفار مشکوک» میخوانند (تصویر 156 و 157).

Robert R. Cargill, PH.D
مثالهای زیادی در «پسو دیپاگراف» یا همان «جعلیات نامه» وجود دارد. اینها متونی هستند که در انجیل ذکر نشده‌اند. اما در این متون ذکر شده که مردم با موجوداتی ملاقات کرده‌اند که زمینی نبوده‌اند.

Giorgio A. Tsoukalos
قبل از اینکه انجیل، به شکل امروزی درآید، (تصویر 158) متون اضافه بسیاری بوده‌اند که بخشی از انجیل را تشکیل میداده‌اند. این متون در «انجمن نیقیه» که یک شورای کلیسایی‌ست، از انجیل حذف شدند، چون این متون حاوی اطلاعات بیش از حدی بودند؛ دانشی خطرناک (تصویر 159  و 160).

 تصویر 153

 تصویر 154

 تصویر 155

 تصویر 156

 تصویر 157

 تصویر 158

 تصویر 159

 تصویر 160


Robert R. Cargill, PH.D
در «جنسیس 6» (تصویر 161) جایی درباره این دیده‌بانها صحبت میکند، که نوعی فرشته بوده‌اند که از بهشتها به زمین آمدند و با زنان زمینی رابطه جنسی داشته‌اند.

Erich von Daniken
این غریبه‌ها، با زنان جوان سیاره ما رابطه جنسی داشته‌اند. آخر فرشته چگونه میتواند رابطه جنسی داشته باشد؟ این غیر ممکن است. در نظر ما، فرشته‌ها موجوداتی روحانی بودند؛ نه چیزی که جسم داشته باشد و میل جنسی هم داشته باشد در حالیکه اینها دقیقا رابطه جنسی داشته‌اند. (تصویر 162) پیشینیان ماقبل تاریخ ما، نتوانسته‌اند این را بفهمند و فکر کرده‌اند که این موجودات فضایی، نوعی خدا هستند (تصویر 163).

Jonathan Young, PH.D
لقاح «مسیح» در فرشته‌ای به مادر مقدس (مریم مقدس)، نازل میشود؛ (تصویر 164) و به او میگوید که خدا او را به مولودی متبرک خواهد کرد. سپس او خود را اساسا حامله میبیند.

Rev. Barry H. Downing
متن مربوط به تولد «مسیح»، به یک واقعیت ملکوتی اشاره دارد که چه در زمان تولد «مسیح» یا رستاخیز او، ما احتمال این قدرت ماورایی را از ابتدا تا به آخر خواهیم داشت (تصویر 165 و 166).

Thomas E. Bullard, PH.D
ایده دقیقتر، این میتواند باشد که «مسیح» یک خارجی بوده که البته به تعبیری، حتی اگر او را «فرزند خدا» هم بنامیم، آشکارا او از این زمین نیست (تصویر 167).

George Noory
من عادت به این باور داشتم که «مسیح» یک انسان بسیار روحانی است که بسیاری از مسائل را درک میکرد که ما تازه امروز داریم میفهمیم. اما این احتمال را هم میدهم که او شاید یک فضایی باشد که به اینجا آمده تا چیزهایی به ما بیاموزد (تصویر 168). این هوش درونی، در نوع خود بسیار واقعیست.

 تصویر 161

 تصویر 162

 تصویر 163

 تصویر 164

 تصویر 165

 تصویر 166

 تصویر 167

 تصویر 168


حکایت خدایانی که جفت انسان شدند، در همه جا، از اسطوره‌شناسی یونان و رم، تا افسانه‌های بومیان آمریکا متداول است (تصویر 169). در چین و در پایان قرن پنجم قبل از میلاد مسیح، این کشور به هفت ایالت تقسیم شد که هر یک به دست فرمانداران نظامی قدرتمندی اداره میشدند (تصویر 170). که برای قدرت یا برای گسترش قلمرو خود لشگرکشی میکردند. در همین دوره آشفته بود که افسانه «هوان دی» به ظهور رسید.

Jonathan Young, PH.D
خدایی قدرتمند، به فرم «اژدها» ظاهر شده (تصویر 171). به قله تپه‌ای فرود آمده. در جایی که دوشیزه‌ای جوان، در حال جمع‌آوری میوه بوده. همینطور که اژدهای بزرگ نزدیک میشد، آسمان تاریکتر میشد. درست مثل یک طوفان. دخترک وحشت کرده و از ترس بیهوش شده. وقتی به هوش آمده، دوباره خورشید در حال درخشش بود. اژدها رفته بود و او باردار بود (تصویر 172).

بسیار شبیه داستان «مریم مقدس» و مسیح، داستان «هوان دی» (تصویر 173) هم از یک زن زمینی حکایت میکند که او را به دنیا آورده؛ اولین امپراطور افسانه‌ای چین، که طلیعه آغاز تغییر در چین بود.

Arthur D. Horn, PH.D
خدایان عامدانه، با انسان هم‌آغوشی میکردند تا بتوانند ازدیاد نسل داشته باشند و بتوانند نسلی را بپرورند که بیشتر از گذشته قابل اعتماد و کنترل باشد (تصویر 174 و 175).

David Childress
از نظر من، افسانه‌ها و اسطوره‌ها بر اساس چیزی حقیقی شکل گرفته‌اند. در حالیکه در بسیاری موارد، ،خیالی و اغراق‌آمیز شده‌اند، اما ردپایی از حقیقت در آنها وجود دارد.

یک تم رایج دیگر در متون کهن، اسطوره‌ها و مذاهب گوناگون، ایجاد نوعی تحولات عمده است. معمولا با فرمهایی از «سیل بزرگ» (تصویر 176)، «آتش» و یا بلاهای ویران کننده همراه بوده است. مثلا در کتاب «هیبرو» (تصویر 177) خدا انسان را تنبیه میکند، به خاطر فساد او و روشهای نادرستش. او این مجازات را به صورت یک «سیل عظیم» فرو میفرستد که تقریبا تمامی موجودات زنده روی زمین را نابود میکند (تصویر 178)، به جز «نوح» و خانواده‌اش و نیز حیواناتی که روی عرشه کشتی او نجات پیدا کرده بودند (تصویر 179). حکایات مشابهی در متون کهن دیگر نیز به وفور دیده میشود (تصویر 180).

 تصویر 169

 تصویر 170

 تصویر 171

 تصویر 172

 تصویر 173

 تصویر 174

 تصویر 175

 تصویر 176

 تصویر 177

 تصویر 178

 تصویر 179

 تصویر 180 
صفحه قبل  ادامه مطلب در صفحه بعد  صفحه بعدadsموضوعات مرتبط: بیگانگان باستانی: فصل 1 - قسمت 3 ,
 

 


آخرین مطالب
:: هیتلر خودکشی نکرد (لینک اسناد سازمان سیا در کانال آپارات موجود است)
|ویدیوها|