تاریخ : 12 تیر 91
نویسنده : موسوی

در 1994 معمای «نابتا پلایا» حتی شگفت‌انگیزتر هم شد؛ وقتی «رابرت باوال» کشف تازه‌ای را، در باره فلات «جیزه» مصر اعلام کرد (تصویر 219). هرم بزرگ (تصویر 220)، حاوی چهار لوله طولانی هواست (تصویر 221). «باول» به این نتیجه رسید که این لوله‌ها، با ستاره‌های معینی در آسمان، همتراز هستند (تصویر 222 و 223).

Robert Bauval
لوله‌های جنوبی همراستا با کمربند «اوریون» و «شباهنگ» (تصویر 224)، و لوله‌های شمالی همتراز با دو ستاره قطبی هستند (تصویر 225). باز هم باید بگویم که این بسیار نکته حساسی است. از نظر مهندسی ساختمان، این درست نقطه وسط هدف است (تصویر 226). به عنوان یک مهندس، من میدانم که ساختن هرم، یک چیز است، اما مسئله مهمتر ساختن هرمی با چنین تغییر محوریتی است.

 تصویر 219

 تصویر 220

 تصویر 221

 تصویر 222

 تصویر 223

 تصویر 224

 تصویر 225

 تصویر 226


«بوال» همچنین ثابت کرد که سه هرم «جیزه» (تصویر 227)، همراستا با موقعیت سه ستاره در کمربند منظومه «اوریون» (شکارچی) هستند (تصویر 228). اما دقیقا شگفتی این لوله‌ها و ردیف شدن و نقطه استقرار «هرمها» در چیست؟ (تصویر 229)

Robert Bauval
ما در حال رمز گشایی یک پیام هستیم. سوال این است که این پیغام یک پیام مذهبیست؟ یا پیامی نجومی؟ واقعیت این است که آنچه که ما بر روی زمین داریم، (تصویر 230) تصویری از یک منظومه است که امروز ما میدانیم، زادگاه ستاره‌هاست. ستاره‌ها دقیقا در این نقطه زاده شده‌اند. مصریها هم بر این باورند که خدایانشان از ستاره‌ها آمده‌اند.

George Noory
این میتواند علم ستاره‌شناسی باستان باشد، یا اینکه میتواند یک راهنما و نقشه برای جایی باشد که «ای - تی»ها از آنجا می‌آیند.

اما چرا مردم باستان، اینهمه به منظومه‌های «اوریون» و «شباهنگ» تکیه داشته‌اند؟ برخی فکر میکنند که پاسخ این سوال در سوی دیگر زمین، در آمریکای شمالی پیدا خواهد شد. «چولولا»،  در مکزیکو (تصویر 231) مکان بزرگترین هرم دنیاست (تصویر 232). بیش از 3000 سال قدمت آن است و برآورد شده است که تقریبا 1400 سال طول کشیده است تا به اتمام برسد.

Giorgio A. Tsoukalos
با وجود اینکه هرم «چولولا» به دلیل رشد گیاهان، آنچنان جلب توجه نمیکند، اما در حقیقت بزرگترین بنایی‌ست که به دست بشر بنا شده. در واقع، بزرگی کل مجموعه هرم «چولولا» (تصویر 233)، در حدود 4.45 میلیون متر مکعب است. در حالیکه هرم بزرگ مصر (تصویر 234) تنها 2.5 میلیون متر مکعب حجم دارد. بنابراین، «هرم بزرگ جیزه» بسیار بلندتر از «هرم چولولا» ست؛ اما از نظر بزرگی حجم آن، هرم چولولا، بسیار بزرگتر از هرم مصر، و بزرگترین بنایی‌ست که بشر تا کنون در زمین ایجاد کرده.

 تصویر 227

 تصویر 228

 تصویر 229

 تصویر 230

 تصویر 231

 تصویر 232

 تصویر 233

 تصویر 234


منشاء هرم، ساخته «اولمِکها» در قرن سوم پیش از میلاد است (تصویر 235)، بعدها به اندازه آن افزوده شده و مورد استفاده «تولتکها» و «ازتکها» به منظور تشریفات مذهبی و قربانی کردن انسان (تصویر 236)، قرار گرفته است. اما در کنار تاریخ خون‌آلود این سازه، (تصویر 237 و 238)آزمایشات انجام شده نشان داد که فرهنگ منطقه درکی قابل تحسین از ستاره‌شناسی داشته‌اند (تصویر 239).

Michael Cremo
این بسیار جالب است که «ازتکها» در باره منشاء خود فکر کرده بودند. آنها فکر نمیکردند که این بنا به دست انسان ساخته شده است، که در واقع تئوری امروز ماست. بر اساس سنن «ازتکها»ی باستان، هرم «چولولا» (تصویر 240) به دست موجودی که «دیو» خوانده میشده، ساخته شده (تصویر 241). اگر به کیهان شناسی «ازتکها» نگاهی بیندازید، میبینید که این موجودات غول‌پیکر (تصویر 242) با سمبلهایی سماوی شناسایی میشوند. کسی که گفته میشود هرم «چولولا» را بنا کرده است، با سیاره «ونوس» شناخته میشود (تصویر 243 و 244).

 تصویر 235

 تصویر 236

 تصویر 237

 تصویر 238

 تصویر 239

 تصویر 240

 تصویر 241

 تصویر 242

 تصویر 243

 تصویر 244


«ازتکها» و «مصریان باستان»، هر دو، اغلب کرات منظومه خورشیدی را از هزاران سال پیش از ستاره‌شناسان اروپایی، ردیابی کرده بودند. اما چرا؟ و مهمتر اینکه، این دو فرهنگ، هزاران مایل و تقریبا به اندازه نصف دنیا از هم فاصله دارند (تصویر 245).

David Childress
اغلب باستانشناسان میگویند که همه این تمدنها در سراسر دنیا، در آمریکا (تصویر 246)، در جزایر دورافتاده پسیفیک (تصویر 247)، در آسیا (تصویر 248) و آفریقا و اروپا (تصویر 249)، که همه از هم دور هستند، و هیچ تماسی بین جنوب آمریکا (تصویر 250) و مصر (تصویر 251) یا هر تمدن باستانی دیگری (تصویر 252) وجود نداشته. ولی باید حقیقتا، یک موضوع دیگری هم وجود داشته باشد؛ همه این تمدنهای باستانی به نوعی با هم مرتبط بوده‌اند.

 تصویر 245

 تصویر 246

 تصویر 247

 تصویر 248

 تصویر 249

 تصویر 250

 تصویر 251

 تصویر 252
صفحه قبل  ادامه مطلب در صفحه بعد  صفحه بعدadsموضوعات مرتبط: بیگانگان باستانی: فصل 1 - قسمت 3 ,
 

 


آخرین مطالب
:: هیتلر خودکشی نکرد (لینک اسناد سازمان سیا در کانال آپارات موجود است)
|ویدیوها|